SekretariátÚřad bezpečnostního koordinátora OSN (UNSECOORD)


Bezpečnostní odbor OSN byl nově vytvořen v lednu 2005. Do té doby se bezpečnostními aspekty činnosti OSN zabýval Úřad bezpečnostního koordinátora. Prvním šéfem tohoto odboru byl jmenován David Vaness, který převzal odpovědnost po Catherine Beritniové, která z pozice zástupce generálního tajemníka pro řízení vykonávala po přechodnou dobu 15 měsíců činnost bezpečnostního koordinátora.

Odbor je pověřen formulací doporučení k zajištění bezpečnosti všech zaměstnanců OSN, případně jejich rodinných příslušníků, odpovídá za koordinaci, plánování a realizaci meziresortních bezpečnostních programů.