SekretariátOdbor pro řízení (DM)


zástupce generálního tajemníka, Christopher Bancroft Burnham (USA)

Odbor pro řízení je pověřen strategickým vedením a manažerskou podporou všech složek Sekretariátu OSN ve třech oblastech: správa financí, správa lidských zdrojů a podpůrné služby. Tyto oblasti spadají do kompetence podřízených úřadů pro programové plánování, rozpočet a účetnictví, lidské zdroje a pro podpůrné služby.

Odbor pro řízení odpovídá za formulování a zavádění nových strategií řízení Sekretariátu OSN, za řízení a školení zaměstnanců, programové plánování a management rozpočtu, finance, lidské zdroje a za technologické inovace. Navíc poskytuje technické zázemí Pátému výboru Valného shromáždění (administrativní a rozpočtový) a Výboru pro program a koordinaci.

Vedoucí odboru – zástupce generálního tajemníka pro řízení – dohlíží na koordinaci a vedení střednědobých plánů a dvouletých rozpočtů organizace. Zastupuje generálního tajemníka v otázkách řízení a sleduje všechny záležitosti spojené s managementem Sekretariátu OSN. Zodpovídá a dohlíží na účinné uplatňování vnitřních předpisů organizace.