SekretariátOdbor pro záležitosti Valného shromáždění a ... (DGAMC)


zástupce generálního tajemníka, Chen Jian (Čína)

Odbor pro záležitosti Valného shromáždění a konferenční služby plní roli sekretariátu Valného shromáždění, Rady bezpečnosti, Ekonomické a sociální rady a jejich výborů a přidružených orgánů a konferencí organizovaných mimo hlavní sídlo OSN. V sídle OSN odpovídá za výrobu a distribuci všech oficiálních dokumentů v angličtině, arabštině, čínštině, francouzštině, ruštině a španělštině a na mezivládních schůzkách zajišťuje tlumočnické služby. Vydává také oficiální záznamy OSN.

Šéf odboru, zástupce generálního tajemníka pro záležitosti Valného shromáždění a konferenční služby, odpovídá za koordinaci konferenčních služeb pro potřeby OSN na celém světě. Je poradcem předsedy Valného shromáždění ve všech otázkách týkajících se zasedání a práce VS a jeho výborů.