SekretariátÚřad pro koordinaci humanitární činnosti (OCHA)


zástupce generálního tajemníka pro humanitární otázky, koordinátor humanitární pomoci, Jan Egeland (Norsko)

Náplní práce Úřadu pro koordinaci humanitární činnosti (OCHA) je posílení koordinace mezi organizacemi OSN, které poskytují pomoc v nouzových situacích. Úřad se snaží dosáhnout shody mezi různými organizacemi Stálého meziresortního výboru v otázce rozdělení pravomocí při zřizování koordinačních mechanismů, vysílání zjišťovacích misí, přípravy jednotných výzev k poskytnutí pomoci a získávání zdrojů.

Mezi nejdůležitější funkce koordinátora humanitární pomoci patří:

  • vytváření a koordinace přístupů, jejichž cílem je, aby byly zajištěny všechny humanitární aspekty, včetně těch, které nespadají přímo do mandátu některé z existujících organizací OSN;
  • obhajování a upozorňování na humanitární otázky v politických orgánech, zejména v Radě bezpečnosti;
  • koordinace nouzové humanitární pomoci prostřednictvím vytváření potřebných mechanismů přímo v terénu; realizace probíhá prostřednictvím Stálého meziresortního výboru (IASC), jehož předsedou je koordinátor humanitární pomoci. OCHA má 375 zaměstnanců, kteří jsou rozmístěni po celém světě, a základní řádný rozpočet 20,5 milionu USD.