SekretariátOdbor pro mírové operace (DPKO)


zástupce generálního tajemníka, Jean-Marie Guéhenno (Francie)

Odbor pro mírové operace poskytuje podporu členským státům OSN a generálnímu tajemníkovi v otázkách dosahování a udržování mezinárodního míru a bezpečnosti. Děje se tak prostřednictvím plánování, přípravy a realizace mírových operací OSN v souladu s mandátem poskytnutým členskými státy. Hlavní činnost DPKO:

  • připravuje rezervní plány pro nové mírové operace;
  • vypracovává plány, instrukce a rozpočty mírových operací, které již mají mandát;
  • prostřednictvím jednání s vládami zajišťuje civilní, vojenské a policejní složky mise, vojenské jednotky, výbavu a služby nezbytné ke splnění mandátu;
  • poskytuje logistickou a administrativní podporu mírovým operacím a politickým a humanitárním misím;
  • poskytuje politické a výkonné poradenství a podporu mírovým operacím;
  • udržuje kontakt se stranami konfliktu a členy Rady bezpečnosti, které informuje o plnění jejích rezolucí;
  • analyzuje politickou situaci a vývoj a formuluje odpovídající strategie a postupy;
  • koordinuje veškerou činnost OSN týkající se nášlapných min a realizuje programy v rámci mírových operací a mimořádných situací na jejich odstranění.

V čele odboru stojí zástupce generálního tajemníka, který řídí mírové operace jménem generálního tajemníka, formuluje strategie a pravidla operací a poskytuje generálnímu tajemníkovi poradenství v oblasti mírových misí a boje proti nášlapným minám.