SekretariátOdbor pro otázky odzbrojení (DDA)


zástupce generálního tajemníka, Nobuyasu Abe (Japonsko)

Cílem činnosti Odboru pro otázky odzbrojení je podpora jaderného odzbrojení, nešíření jaderných zbraní a posilování odzbrojovacích režimů pro jiné druhy zbra- ní hromadného ničení, například chemické a biologické zbraně. Podporuje také snahy o konvenční odzbrojení, zejména úsilí při prosazování akčního programu z roku 2001 o nezákonném obchodu s lehkými zbraněmi, které jsou v současných konfliktech nejčastěji užívány. Realizuje programy kontroly shromažďování a uskladňování zbraní či odzbrojování a demobilizace bývalých bojovníků a jejich začlenění zpět do společnosti. Prosazuje omezení používání a následné odzbrojení v oblasti nášlapných min.

Prostřednictvím Prvního výboru Valného shromáždění, Komise pro odzbrojení, Konference o odzbrojení a dalších orgánů poskytuje odbor DDA materiální i administrativní podporu činnostem souvisejícím se stanovením pravidel odzbrojení. Podporuje preventivní odzbrojovací kroky, např. dialog, transparentnost a budování důvěry ve vojenských otázkách. DDA podporuje regionální odzbrojovací snahy včetně vzniku bezjaderných zón. Poskytuje informace a zajišťuje vzdělávací programy o odzbrojovacích snahách OSN.