SekretariátOdbor pro politické otázky (DPA)


zástupce generálního tajemníka, Ibrahim A. Gambari (Nigérie)

Odbor pro politické otázky (DPA) je poradním a podpůrným nástrojem generálního tajemníka v otázkách spojených s udržováním a obnovou míru a bezpečnosti ve světě. Hlavní činnost DPA:

  • monitoruje, analyzuje a hodnotí politický vývoj ve světě;
  • identifikuje potenciální či bezprostředně hrozící konflikty, při jejichž řešení by OSN mohla hrát užitečnou rol;
  • doporučuje generálnímu tajemníkovi odpovídající kroky a je následně vykonavatelem schváleného postupu;
  • pomáhá generálnímu tajemníkovi ve výkonu jeho politické činnosti v oblasti preventivní diplomacie a mírotvorné činnosti v závislosti na jeho rozhodnutích a rozhodnutích Valného shromáždění a Rady bezpečnosti;
  • je poradním orgánem generálního tajemníka v otázkách žádostí států o pomoc při volbách a koordinuje programy, které z takových žádostí případně vzejdou;
  • je poradcem generálního tajemníka také v otázkách politických aspektů jeho vztahů s členskými státy;
  • slouží jako servisní orgán Rady bezpečnosti, Výboru pro naplňování nezcizitelných práv palestinského lidu a Zvláštního výboru 24 pro dekolonizaci.

Vedoucím odboru je zástupce generálního tajemníka pro politické otázky. Ten mimo jiné vede jménem generálního tajemníka rozhovory o mírovém urovnání sporů a je klíčovou postavou OSN v oblasti budování míru, preventivní a volební pomoci.