SekretariátÚřad pro vnitřní dohled (OIOS)


zástupce generálního tajemníka, Inga-Britt Ahlenius (Švédsko)

Úřad pro vnitřní dohled je odpovědný za nezávislý, profesionální a včasný vnitřní audit, zahrnující monitorování, inspekce a vyhodnocování. Zajišťuje také konzultační a vyšetřovací servis pro management OSN. Smyslem jeho činnosti je podpora odpovědného nakládání se zdroji, kultury zodpovědnosti a transparentnosti a lepší výkonnost jednotlivých programů. Hlavní činnost OIOS:

  • sleduje a hodnotí efektivitu jednotlivých programů a mandátů;
  • provádí interní audity;
  • provádí inspekce programů a dalších organizačních jednotek;
  • vyšetřuje zprávy o špatném řízení a zneužívání úřední moci;
  • je poradenským orgánem řídících pracovníků jednotlivých programů a pomáhá jim zvyšovat efektivitu práce;
  • dohlíží na realizaci doporučení vyplývajících z auditů, hodnotících zpráv, inspekcí a vyšetřování.

Do kompetence OIOS spadá Sekretariát a důležité mírové a humanitární operace. Poskytuje podporu také provozním fondům a programům OSN. Má 172 zaměstnanců a rozpočet zhruba 20 milionů USD. Od roku 1994 odhalil případy plýtvání a zpronevěry v celkové výši 250 milionů dolarů.