SekretariátÚřad pro otázky odzbrojení


Odbor pro otázky odzbrojení jedná v zájmu jaderného odzbrojení, nešíření jaderných zbraní a posílení odzbrojovacích režimů týkajících se dalších zbraní hromadného ničení. Podporuje rovněž úsilí o konvenční odzbrojení, zejména pokud jde o nášlapné miny a lehké zbraně, které jsou v současných konfliktech nejčastěji užívány.

Prostřednictvím Prvního výboru Valného shomáždení, Komise pro odzbrojení, Konference o odzbrojení a dalších orgánů poskytuje odbor DDA materiál a administrativní podporu činnostem pro stanovení pravidel odzbrojení. Podporuje preventivní odzbrojovací opatření, např. rozvíjení vzájemného dialogu, transparentnosti a budování důvěry ve vojenských otázkách a podporuje regionální odzbrojovací snahy, mezi něž patří například Registr konvenčních zbraní různá regionální odzbrojovací fóra. Odbor poskytuje informace o odzbrojovacích snahách OSN.

Odbor pro otázky odzbrojení dále podporuje rozvoj praktických opatření určených pro období po skončení konfliktu, jako je odzbrojení znepřátelených stran a pomoc při zapojení bývalých bojovníků do občanské společnosti.