Organizační struktura

 

Charta ustavuje těchto šest základních orgánů OSN: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr a Sekretariát OSN. Celé společenství OSN je však daleko širší, zahrnuje 15 agentur a řadu programů a jiných orgánů. GRAF: Systém OSN (pdf, 88 kB)

Valné shromáždění

Rada bezpečnosti

Ekonomická a sociální rada

Poručenská rada

Mezinárodní soudní dvůr

Sekretariát