Mezinárodní tribunályMezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR)


Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) | Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR)Tribunál ustavila Rada bezpečnosti v roce 1994 a jeho úkolem je stíhání osob, které se dopustily ve Rwandě v roce 1994 genocidy a dalších závažných zločinů podle mezinárodního humanitárního práva. Pravomoci soudu podléhají i Rwanďané, kteří se těchto zločinů dopustili na území sousedních států. Tribunál má tři soudní komory, v nichž v každé zasedají tři soudci. Součástí soudu je i odvolací komora složená z pěti soudců. Tribunál má k dispozici i skupinu 18 ad litem soudců, z nichž může na každý případ využívat maximálně devět. Chod soudu zajišťuje v roce 2011 celkem 628 zaměstnanců, rozpočet pro období 2010-2011 činil 227,2 milionu USD.

K prosinci 2010 bylo z rozhodnutí tribunálu zajištěno 81 osob. Z nich bylo 30 shledáno vinnými (21 odsouzeno, 9 už propuštěno) a 8 zproštěno viny. Dalších 36 osob je nyní souzeno. Dva předvolaní byli předáni národní jurisdikci a 5 osob zemřelo. Mezi odsouzenými je i Jean Kambanda, který byl v době genocidy předsedou vlády. Jde o první hlavu státu, která byla zatčena a následně odsouzena za genocidu.

President, Trial Chamber III: Judge Vagn Joensen (Dánsko)
Vice-President, Trial Chamber III : Judge Khalid Rachid Khan (Pákistán)
Presiding Judge, Appeals Chamber: Judge Theodor Meron (USA)
Presiding Judge, Trial Chamber II: Judge William H. Sekule (Tanzánie)

sídlo: Arusha International Conference Centre, P.O. Box 6016, Arusha, Tanzánie
telefon: +255 27 250 27 4207-4211 nebo +255 27 256 5000/256 5062
fax: +255 27 250 4000/4373 nebo +1 212 693 2848 (přes New York)
internet: www.ictr.org