Mezinárodní tribunályMezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY)


Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY) | Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR)Tribunál byl založen roku 1993 za účelem stíhání osob odpovědných za závažná porušování mezinárodního humanitárního práva na území bývalé Jugoslávie od roku 1991. Soud má 16 stálých soudců a 27 ad litem soudců, z nichž až devět může využít, kdykoli je to potřeba. Chod soudu zajišťuje 1238 zaměstnanců z 84 zemí. Rozpočet pro období 2002-2003 činil 223 milionů USD.

Od vzniku tribunálu bylo obžalováno více něž 130 lidí. K prosinci 2003 stanulo 55 z nich před tribunálem, dalších 20 bylo stíháno na svobodě. Celkem 46 obviněných bylo dosud souzeno, z toho bylo 25 shledáno vinnými a odsouzeno, pět shledáno nevinnými nebo zproštěno viny a jeden shledán vinným, avšak zatím neodsouzen. Dalších 15 případů se v současné době projednává.

předseda: Soudce Theodor Meron (USA)
vrchní prokurátor: Serge Brammertz(Belgie)
tajemník: Henry Hans Holthius (Nizozemsko)
ústředí: Churchillplein 1, 2517 JW, Hague, Nizozemsko
telefon: (31 70) 512 5000; fax: (31 70) 512 8990
www.un.org/icty