Mezinárodní tribunály

 

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY)

Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR)