Členské státyRada bezpečnostiRada bezpečnosti (RB) má 15 členů.

Charta OSN určuje 5 z nich jako stálé, Valné shromáždění volí 10 dalších za členy nestálé na dvouleté období. Údaj v závorce za jmény států znamená rok, ve kterém ke dni 31. prosince vyprší jejich mandát.

Stálí členové:
Čína, Francie, Ruská federace, Spojené státy americké a Velká Británie.

10 nestálých členů v roce 2014:
Argentina (2014), Austrálie (2014), Čad (2015), Chile (2015), Jordánsko (2015), Litva (2015), Lucembursko (2014), Korejská republika (2014), Nigérie (2015), Rwanda (2014).