Členské státy

 

Členství v hlavních orgánech Organizace spojených národů v roce 2013.

Valné shromáždění

Rada bezpečnosti

Ekonomická a sociální rada

Poručenská rada