Cesta k nacistické genocidě

 

Doprovodné texty ke stejnojmennému dokumentárnímu filmu. Zahrnují stručný přehled historie holocaustu a milníky 2. světové války. Film i texty lze volně využívat ke vzdělávacím účelům.

Oba materiály pochází z dílny americké Muzea holocaustu. iCentrum OSN připravilo s podporou osvětového a vzdělávacího programu Holocaust and the United Nations českou verzi.

Osvětový a vzdělávací program OSN o holocaustu film přeložil z angličtiny do všech oficiálních jazyků OSN (arabština, čínština, francouzština, ruština a španělština) a prostřednictvím sítě informačních center OSN ho dává k dispozici pedagogům na celém světě.

V případě zájmu je možné vyžádat si DVD s filmem ve vysokém rozlišení, který vám zdarma zašleme poštou.

Stáhnout nebo číst tiskový materiál (pdf)