Archiv publikací

 

Fakta a čísla OSN

Publikace Fakta a čísla OSN je základním průvodcem složitým systémem světové organizace. Je určena širokému spektru uživatelů, zejména jako základní učební materiál studentům středních a vysokých škol, příručka pro učitele, novináře, výzkumné pracovníky, státní úředníky či pro jednotlivce, kteří se zajímají o problematiku mezinárodních vztahů.

Fakta a čísla OSN jsou rozdělena do následujících kapitol: Organizace systému OSN, mezinárodní mír a bezpečnost, ekonomický a sociální rozvoj, lidská práva, humanitární činnost, mezinárodní právo a dekolonizace. Informace jsou platné k roku 2001, avšak některá nejdůležitější fakta byla v české verzi aktualizována v průběhu jejího vydání.

Přílohy publikace zahrnují seznam členských zemí OSN, přehled růstu počtu členských států, seznam minulých a současných mírových operací, kapitoly o procesu dekolonizace, rozpočtu OSN, seznam významných období a dnů vyhlašovaných OSN a podrobný průvodce po internetové stránce OSN.


60 důvodů pro OSN
60 duvodu

Organizace spojených národů byla založena v reakci na druhou světovou válku, aby pomohla stabilizovat mezinárodní vztahy a dala míru pevnější základ. Vedle hrozby jaderné války a zdánlivě nekončících regionálních konfliktů se OSN zaměřuje především na udržování míru. Aktivity příslušníků mírových misí s modrými přilbami se staly jejím nejviditelnější atributem.

Spojené národy však znamenají mnohem víc než mírové mise a fórum pro řešení konfliktů. OSN a její agentury se často, téměř bez povšimnutí, zapojují do široké škály činností, kterými se snaží zlepšit životy lidí po celém světě. Přežití dětí a jejich vývoj, ochrana životního prostředí, lidská práva, zdraví a zdravotnický výzkum, snížení chudoby a ekonomický rozvoj, zemědělství a rybářství, vzdělávání, rovnoprávnost žen, pomoc v katastrofách, vzdušná a lodní doprava, mírové využití jaderné energie, práva pracujících... Výčet pokračuje.

V publikaci 60 důvodů pro OSN jsou ve zkratce uvedeny příklady toho, čeho OSN a její orgány dosáhly od roku 1945, kdy byla světová organizace založena.


Abeceda OSN

Abeceda OSN

Jsou globalizace, civilizace, lidská práva, změny klimatu nebo mír pouhými slovníkovými frázemi? Nebo mají svůj reálný význam pro každého obyvatele planety? Jsou mladí lidé v dnešním světě pouhými konzumenty často protichůdných zpráv, nebo si dokážou najít cestu k porozumění palčivých globálních témat současnosti?

To jsou základní otázky, které stály u zrodu projektu Abeceda OSN. Ke každému písmenu abecedy jsme přiřadili termín, který se týká aktuálního světového dění a činnosti Organizace spojených národů. Vznikl tak seznam 27 hesel. Informační centrum OSN v Praze pak oslovilo základní a střední školy ve všech krajích České republiky a požádalo jejich studenty o názor. Literární, výtvarnou nebo fotografickou formou mohli vyjádřit, co pro ně znamenají pojmy jako biologická rozmanitost, jaderná energie, terorizmus, xenofobie, ekologie a další. Zajímalo nás, jak o těchto tématech přemýšlejí, jak vidí svět, ve kterém žijeme a svět, v jakém chtějí žít.

Tak vznikla knížka Abeceda OSN. Názory studentů na jednotlivá témata jsou ilustrovány výtvarnými a fotografickými pracemi a dokresleny citáty světových osobností, OSN a jiných autorit.


Ve větší svobodě
in larger freedom

V září 2005 zhodnotí na Světovém summitu v New Yorku představitelé států světa pokrok, jehož bylo dosaženo od přijetí Deklarace tisíciletí. Generální tajemník OSN v této souvislosti navrhuje konkrétní plán, jak postupovat, aby byl svět schopen naplnit do roku 2015 závazky plynoucí z Rozvojových cílů tisíciletí. Jde o politická rozhodnutí a reformy, jichž lze dosáhnout, pokud nebude chybět nezbytná politická vůle.

Vývoj po roce 2000 ukazuje na nutnost obnovení konsensu v klíčových otázkách a jeho následnou realizaci. Je v zájmu celého světa prosazovat otázky bezpečnosti, rozvoje a lidských práv najednou, protože jinak neuspěje ani v jedné z nich. Lidstvo nemůže dosáhnout bezpečnosti bez rozvoje, ani rozvoje bez bezpečnosti, a nebude se těšit ani jednomu bez respektování lidských práv.

Svět potřebuje silné a schopné státy, efektivní spolupráci s občanskou společností a soukromým sektorem i efektivní regionální a celosvětové mezivládní instituce schopné mobilizovat a koordinovat kolektivní akce. OSN je nutné radikálně zreformovat s velkou odvahou a rychlostí.


10 let v Domě OSN
10 let v Dome OSN

Organizace spojených národů působí v České republice (Československu) od roku 1947, kdy byla otevřena kancelář Informačního centra OSN, jedna z prvních „poboček“ Spojených národů ve světě. V roce 2000 se organizace OSN v Česku dohodly na vytvoření společného sídla. Za podpory vlády a na pozvání MČ Praha 5 byla v roce 2001 zřízena centrála OSN (Dům OSN, United Nations House) na pražském Smíchově. Sídlí v ní čtyři agentury – Informační centrum OSN v Praze, Kancelář UNHCR v ČR, Kancelář WHO v ČR a Český výbor pro UNICEF.

Publikace má za cíl připomenout výročí vzniku společného sídla světové organizace v Česku a především představit její aktivity v zemi a usnadnit partnerům i široké veřejnosti navázání kontaktu a spolupráce.


Prohlížet a stáhnout na disk