Vše o OSN - systém organizace

 

Vše o OSN - Systém organizace

Organizace spojených národů je po téměř 70 letech fungování rozsáhlou sítí základních orgánů a mnoha přidružených agentur, organizací a programů. Zjednodušeně proto mluvíme o systému OSN. OSN to jsou nejen diplomatická jednání v Radě bezpečnosti nebo ve Valném shromáždění, ale také humanitární a rozvojové projekty v terénu, mezinárodní justice, vytváření mezinárodních norem pro různé obory – např. poštu, telekomunikace, dopravu, atd. Šíří svého záběru pokrývá systém OSN téměř veškerou lidskou činnost. Orgány světové organizace a přidružené agentury systému vám ve zkratce představíme na následujících stránkách.

Email
Twitter
Prohlížet a stáhnout na disk