Otázky a odpovědi - Jak postupovat v případě zájmu o účast v mírových operacích OSN?

Jak postupovat v případě zájmu o účast v mírových operacích OSN?

OSN nemá vlastní armádu ani policejní sbory, proto je organizace mírových sil plně závislá na dobrovolném poskytování vojenského a policejního personálu ze strany členských zemí. Po rozhodnutí Rady bezpečnosti o vyslání mírových sil do krizové oblasti se generální tajemník OSN obrací na vlády členských států se žádostí o poskytnutí vojenských jednotek a policistů.

Zájemci o službu v mírových silách, obraťte se na Ministerstvo obrany ČR, zájemci o práci v mezinárodních policejních sborech, kontaktujte Ministerstvo vnitra ČR.