Otázky a odpovědi - Jaká je úloha Informačního centra OSN v Praze?

Jaká je úloha Informačního centra OSN v Praze?

Je součástí celosvětové informační sítě Organizace spojených národů. Poskytuje informace o činnosti a prioritních cílech organizace, včetně specializovaných agentur a programů. Plní zároveň úlohu zastoupení Sekretariátu OSN v České republice. Navazuje partnerské vztahy s institucemi státu, nevládními organizacemi, školami, médii i soukromým sektorem. Zajišťuje podporu představitelům organizace během oficiálních návštěv České republiky. Jako jedna z prvních „poboček“ OSN bylo založeno v roce 1947.

Činnost a akce

Kontaktní informace