Otázky a odpovědi - Kolik členů má Organizace spojených národů? Které země jsou jejími členy? Jaké je složení hlavních orgánů OSN: Valného shromáždění, Rady bezpečnosti, Ekonomické a sociální rady (ECOSOC), Poručenské rady a Mezinárodního soudního dvora?

Kolik členů má Organizace spojených národů? Které země jsou jejími členy? Jaké je složení hlavních orgánů OSN: Valného shromáždění, Rady bezpečnosti, Ekonomické a sociální rady (ECOSOC), Poručenské rady a Mezinárodního soudního dvora?

Organizace spojených národů má 193 členů. Které země to jsou a které jsou v letošním roce členy hlavních orgánů OSN zjistíte v sekci členské státy.