Pro školyUdržitelný rozvoj01 ZELENA udrzitelnost

Tak předně, je nás na světě mnohem víc, o 1⁄3 více než před 20 lety. Žijeme déle. Střední délka života se blíží 70-ti rokům. Umírá méně dětí, matek-rodiček a ubývá extrémně chudých lidí. A také dokážeme vyrobit dostatek jídla pro všechny.

Jenže: na světě je víc než 800 milionů hladových, hlavně dětí. Přetrvává velká nerovnost jak mezi regiony a státy, tak mezi různými skupinami lidí v jednotlivých zemích. Zvětšuje se ekologická stopa lidstva. Klesá index štestí, tedy subjektivní vnímání lidí jak si žijí.

Změna klimatu je realitou, se kterou se musíme co nejrychleji vyrovnat. A to nejen tím, že se jí přizpusobíme, ale i výraznou změnou návyků, zejména co se týče využívání fosilních paliv.