Pro školyO Spojených národech02 MODRA OSN

Co je to Organizace spojených národů? Kdy a za jakých okolností vznikla? Kolik má členů? Co je Charta Spojených národů? Jaké jsou oficiální jazyky OSN? Komu OSN patří? Jaké jsou principy a cíle OSN? Na čem jsou založeny vztahy mezi státy v současném světě? Jak se orientovat v systému OSN? Jaká je úloha OSN v ČR? Jaké poslání plní informační centra OSN?

Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek nabízí vzdělávací projekt IC OSN "O Spojených národech", který je variabilně koncipován pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol i pro pedagogy. Semináře v rozsahu 60 - 90 minut probíhají v knihovně IC OSN, maximální kapacita je 25 - 30 účastníků. Součástí programu je lektorský výklad, prezentace krátkého dokumentárního filmu a "otázky a odpovědi". Výklad je v češtině, film zpravidla v angličtině s českými titulky.

Cílem je stimulace zájmu o mezinárodní otázky, porozumění mechanismům fungování systému OSN a seznámení s informačními zdroji OSN.

02 MODRA OSN

Školy, které mají o tento program zájem, mohou kontaktovat Barbora Krutákovou, knihovnici IC OSN.

UN Building 01

Obsah programu:

 1. Úvod: Vznik OSN, poslání, členství, sídlo OSN v New Yorku;
 2. Cíle a principy OSN;
 3. Charta OSN: základní dokument mezinárodního práva;
 4. Systém OSN: struktura organizace, hlavní orgány OSN, specializované organizace/ agentury/ programy OSN;
 5. Hlavní oblasti činnosti OSN: lidská práva/ ochrana míru/ ochrana životního prostředí/ rozvoj/ mezinárodní právo/ ochrana dětí/ humanitární pomoc/ letecká doprava/ boj proti nemocem/ pomoc nejchudším.;
 6. Film OSN (UN Year in Review - střihový dokument o práci OSN v uplynulém roce)
 7. Otázky a odpovědi;

Termín:

Termín dohodněte, prosím, s knihovnicí IC OSN idividuálně. Začátek programu je zpravidla mezi 9 a 12 hodinou, délka 60 - 90 minut.

Film:

 • Year in Review
  (střihový dokument o práci OSN v uplynulém roce)
  15 minut, anglický komentář, české titulky
 • alternativně je možné dohodnout předem s lektorem prezentaci jiného filmu OSN.
  Seznam všech filmů, které jsou v IC OSN k dispozici.

Kontakt:

Barbora Krutáková
Informační centrum OSN, Železná 24, Praha 1
tel: 255 711 646, -45
email: barbora.krutakova@osn.cz
www.osn.cz