Pro školy

 

Poznávat svět a rozumět souvislostem

Vzdělávací programy iCentra OSN v Praze. 60 až 90 minut, především pro studenty středních a vysokých škol, ale i jiné zájmové skupiny, např. učitele, pracovníky nevládního sektoru, apod. Účastníci jsou seznamováni se strukturou a fungováním OSN a s duležitými globálními tématy. Součástí programu je promítání dokumentárních filmů, diskuse, kvízy nebo hry.

Místo

Multimediální prostor iCentra OSN, Železná 24, Praha 1

Kapacita

20-40 osob

Kontakt

info(at)osn.cz, tel. +420 255 711 645


Twitter


Nabídka programů:


O Spojených národech

02 MODRA OSN

Co je to Organizace spojených národů? Kdy a za jakých okolností vznikla? Kolik má členů? Co je Charta Spojených národů? Jaké jsou oficiální jazyky OSN? Komu OSN patří? Jaké jsou principy a cíle OSN? Na čem jsou založeny vztahy mezi státy v současném světě? Jak se orientovat v systému OSN? Jaká je úloha OSN v ČR? Jaké poslání plní informační centra OSN?

Mírové operace OSN

03 BILA peacekeeping

Mírové mise OSN jsou zásadním nástrojem mezinárodního společenství k prosazování míru a bezpečnosti. O jejich důležitosti svědčí i fakt, že v roce 1988 mírové síly Spojených národů obdržely Nobelovu cenu míru.

Udržitelný rozvoj

01 ZELENA udrzitelnost

Tak předně, je nás na světě mnohem víc, o 1⁄3 více než před 20 lety. Žijeme déle. Střední délka života se blíží 70-ti rokům. Umírá méně dětí, matek-rodiček a ubývá extrémně chudých lidí. A také dokážeme vyrobit dostatek jídla pro všechny.

Holocaust

Holocaust Remembrance

Valné shromáždění OSN přijalo 1. listopadu 2005 jednomyslně rezoluci 60/7 nazvanou “Připomínka holocaustu”. Rezoluce stanoví, že 27. leden bude na celém světě každoročně připomínán jako Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Připomíná den, kdy v roce 1945 osvobodila armáda tehdejšího Sovětského svazu největší nacistický koncentrační tábor v Osvětimi.

Navštivte hlavní sídlo OSN v New Yorku

UN Building 03

Od vzniku v roce 1945 je hlavním sídlem Organizace spojených národů New York. V budově OSN na Manhattanu na nábřeží Východní řeky sídlí většina nejdůležitějších orgánů organizace: Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada a v neposlední řadě Sekretariát OSN v čele s generálním tajemníkem. Pouze poslední ze šesti hlavních orgánů OSN, Mezinárodní soudní dvůr, sídlí v nizozemském Haagu.

Navštivte OSN ve Vídni

UN Vienna 01

Vídeň je společně s New Yorkem, Ženevou a Nairobi jedním z hlavních sídel Organizace spojených národů. Vídeňské mezinárodní centrum (VIC) bylo otevřeno v srpnu 1979. Soustředí řadu významných organizací a programů OSN.