Pro firmyPrezentace obchodníků na internetových stránkách OSN


Obchodní příležitosti na trhu OSN | Prezentace obchodníků na internetových stránkách OSNUnited Nations Procurement Division (UNPD - Odbor OSN pro nákup zboží a služeb) poskytuje prostřednictvím své internetové stránky zvláštní službu, která prodejcům z rozvojových zemí a zemí procházejících ekonomickou transformací umožňuje propagovat své výrobky a služby. Tato iniciativa je součástí širšího úsilí o vytváření příležitostí pro prodejce z těchto zemí a jejich zapojení do obchodní činnosti OSN. Prezentace firem na internetu umožňuje úřadovnám a misím OSN v různých částech světa zjistit, jaké produkty a služby jsou v regionech jejich působení k dispozici. Služba pomáhá i kontraktorům OSN, kteří pravidelně navštěvují webovou stránku UNPD (www.un.org/Depts/ptd/), v jejich úsilí o navázání kontaktu s lokálními firmami za účelem spolupráce s místními subdodavateli. Tato služba je bezplatná.

Firmy a společnosti z vybraných zemí (patří mezi ně i Česká republika), které si přejí inzerovat na internetové stránce UNPD, vyplní za tímto účelem přihlášku (přístupná na www.un.org/Depts/ptd/venreg.htm).

Možnost internetové propagace je zamýšlena především pro ty firmy a společnosti, které se teprve začínají pokoušet o export svých výrobků nebo je pro ně možnost exportu omezena. Všichni prodejci na seznamu budou zváni k mezinárodním výběrovým řízením na produkty či služby, které ve své registraci uvedli. Registrační dokumenty mohou být na požádání zaslány nebo mohou být staženy z internetové stránky UNPD.