Práce / Stáže

 

Stáže

Internship v IC OSN

Neplacenou stáž (internship) nabízíme studentům vysokých škol, kteří se ve svém profesním životě chtějí uplatnit především v oborech informačních služeb, médií nebo mezinárodních vztahů.


Předpoklady:
  • výborná znalost češtiny a angličtiny
  • schopnost práce na PC (MS Office, základní znalost HTML, vyhledávání informací)
  • solidní znalost prostředí internetu a sociálních sítí
  • samostatnost
  • organizační schopnosti
  • zájem o činnost Organizace spojených národů

Doba trvání:
  • minimálně 3 měsíce

Práce zahrnuje pomoc při organizování informačních kampaní a akcí pro veřejnost (semináře, tiskové konference, prezentace apod.), informační aktivity (krátké překlady, doplňování informací na web, korektury a přepisování textů, rozesílání pozvánek a tiskových zpráv) a výpomoc při zajišťování běžného chodu kanceláře.

Zájemce prosíme, aby zaslali svůj životopis, motivační dopis a vyplněný formulář (.rtf) na info.prague@unic.org nebo poštou na adresu IC OSN v Praze. V motivačním dopise upřesněte své časové možnosti pro výkon stáže.


Práce

Mezinárodní posty

Sekretariát OSN i organizace spadající do systému Spojených národů zveřejňují pravidelně všechna volná místa, která jsou otevřena pro externí kandidáty. Přehled volných míst v systému OSN je přístupný na stránkách jobs.un.org.
Volná místa jsou členěna podle profesních oblastí a každý inzerát obsahuje podmínky, za kterých je možné se o nabízené místo ucházet a jaké nároky musí splňovat úspěšný uchazeč. Prohlížení těchto stránek vyžaduje znalost angličtiny.

Náborové zkoušky

OSN v zájmu rovnoměrného geogafického rozvrstvení svých pracovníků pravidelně nabízí možnost uplatnění mladým profesionálům prostřednictvím tzv. náborových zkoušek (Competitive Recruitment). O programu Competitive Recruitment.

Práce pro OSN v ČR

Informační centrum OSN i ostatní organizace systému OSN v České republice zveřejňují nabídky volných míst v celostátním tisku a svých internetových stránkách. Počet zaměstnaců OSN v ČR je poměrně malý, nabídka pracovních míst proto není frekventovaná.

Dobrovolníci

Zájemci o dobrovolnickou činnost naleznou informace o možnostech uplatnění na stránkách United Nations Volunteers (UNV). Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi tzv. mezinárodními a národními dobrovolníky, jaká kritéria musíte splňovat, aby se z vás stali dobrovolníci OSN, jaké profese jsou v současnosti nejžádanější i jakým způsobem se ucházet o práci dobrovolníka. Vysílání dobrovolníků OSN z ČR zprostředkovává Národní kontaktní místo pro spolupráci s Dobrovolníky OSN.
Podrobné podmínky a formulář pro podání žádosti

Internship v sídle OSN v New Yorku

Podrobné informace o podmínkách praxe pro studenty v sekretariátu OSN v New Yorku ZDE. Organizace systému OSN mají své vlastní programy pro studenty (hledejte na internetových stránkách příslušných organizací).