Mír a bezpečnostBudování míru

 

Budování míru je komplexní snaha pomoci zemím a regionům při přechodu od války k míru. Proces budování míru obvykle začíná podpisem mírové smlouvy mezi bývalými stranami konfliktu. OSN hraje úlohu diplomatického prostředníka, jehož úkolem je zajistit, aby se případné potíže řešily jednáním a nikoliv návratem ke zbraním. Při budování míru OSN pomáhá při rozmístění mírových sborů, návratu a znovuzačlenění uprchlíků do společnosti, při uspořádání voleb, odzbrojení, demobilizaci a reintegraci vojáků. Základem budování míru je snaha vytvořit nový legitimní stát, který vytvoří dostatečné podmínky a prostředky k mírovému řešení sporů, ochraně svých občanů a zajistí respekt k základním právům člověka.

Budování míru je komplexní činností, na níž se podílí široké spektrum organizací systému OSN: Světová banka, regionální ekonomické komise, ale i nevládní organizace a místní obyvatelstvo. Budování míru bylo hlavní náplní činnosti mírových misí OSN v Kambodži, Salvadoru, Guatemale, Mosambiku, Libérii, Bosně a Hercegovině a Sierra Leone, v poslední době zejména v Kosovu a ve Východním Timoru. Nedávným příkladem budování míru mezi státy je Mise OSN v Etiopii a Eritrey (UNMEE).