Mír a bezpečnostDonucovací opatření

 

Rada bezpečnosti může podle kapitoly VII Charty OSN v zájmu udržení nebo obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti použít donucovací prostředky. Hlavními prostředky jsou ekonomické sankce a mezinárodní vojenský zásah.