Mír a bezpečnostPrevence konfliktů

 

Hlavními metodami prevence vzniku nových ozbrojených konfliktů nebo opětovného vzplanutí starých jsou preventivní diplomacie, preventivní rozmístění a preventivní odzbrojení.

Preventivní diplomacie zabraňuje vzniku sporů, případně se je snaží řešit dříve, než přerostou do ozbrojeného konfliktu. Pokud už konflikt propukl, slouží preventivní diplomacie k omezení jeho rozsahu. Využívá metod zprostředkování, usmiřování či vyjednávání. Podstatnou součástí prevence je systém včasného varování. OSN pečlivě monitoruje politickou situaci na celém světě, aby mohla rozpoznat hrozby mezinárodnímu míru a bezpečnosti a umožnit Radě bezpečnosti a generálnímu tajemníkovi podniknout preventivní kroky.

Po celém světě jsou do zprostředkování a preventivní diplomacie zapojeni vyslanci a zvláštní zástupci generálního tajemníka. V některých problematických oblastech může už pouhá přítomnost zkušeného zástupce OSN zabránit stupňování napětí. Zástupci OSN často též těsně spolupracují s regionálními organizacemi.

Preventivní diplomacii doplňují preventivní rozmístění a preventivní odzbrojení. Preventivní rozmístění je nasazení příslušníků mírových sil v místě hrozícího konfliktu. Cílem je přispět ke zvládnutí konfliktu budováním důvěry přímo tam, kde roste napětí. Jedinými konkrétními příklady této strategie dodnes zůstávají mise OSN v Bývalé jugoslávské republice Makedonii1 a Středoafrické republice. Preventivní nasazení se ale zvažovalo i v jiných konfliktech a zůstává důležitým nástrojem prevence konfliktů.

Preventivní odzbrojení se snaží v oblastech náchylných ke konfliktům omezit počet lehkých zbraní. V Salvadoru, Mosambiku a jiných zemích bylo odzbrojení znepřátelených sil a odevzdání a zničení jejich zbraní součástí mírových dohod. Zničení zbraní včerejška zabrání jejich použití ve válkách zítřka.