Mír a bezpečnostValné shromáždění

 


Podle Charty OSN (článek 11) je Valné shromáždění pověřeno „zabývat se obecnými zásadami spolupráce v zájmu zachování světového míru a bezpečnosti“ a „činit doporučení členským státům a/nebo Radě bezpečnosti“. Slouží jako prostor pro hledání konsenzu při řešení složitých otázek i jako fórum, kde mohou členské státy předkládat podněty, vyjadřovat výhrady a znepokojení a vést diplomatická jednání. V zájmu zachování míru se konají i zvláštní nebo mimořádná zasedání věnovaná naléhavým otázkám, mimo jiné odzbrojení, palestinské otázce nebo situaci v Afghánistánu.

První výbor (Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost) a Čtvrtý výbor (Zvláštní výbor pro politické otázky a dekolonizaci) Valného shromáždění se zabývají otázkami míru a bezpečnosti. Valné shromáždění napomáhá vytvářet mírové vztahy mezi státy přijímáním deklarací ve prospěch míru a mírového řešení sporů a na podporu mezinárodní spolupráce.

V roce 1980 rozhodlo Valné shromáždění o založení Mírové univerzity v San José v Kostarice. Jedná se o specializovaný mezinárodní institut pro studium, výzkum a šíření znalostí a informací o dané problematice.

Valné shromáždění se dohodlo, že 21. září si každoročně připomínáme jako Mezinárodní den míru.