Mír a bezpečnostRada bezpečnosti

 


Charta OSN je mezinárodní smlouva, která zavazuje členské státy k řešení sporů mírovými prostředky, které neohrožují mezinárodní mír a spravedlnost. Státy se podle ní mají vzdát hrozby či užití síly proti jinému státu a případný spor mohou předložit k projednání Radě bezpečnosti.

Rada bezpečnosti je orgán OSN, který má hlavní odpovědnost za udržování míru a bezpečnosti. Charta určuje členským státům povinnost přijímat a provádět rozhodnutí Rady bezpečnosti. Doporučení přijímaná ostatními orgány OSN nejsou závazná, mohou ale situaci výrazně ovlivnit, protože reprezentují názor mezinárodního společenství.

Je-li Radě bezpečnosti předložen spor, prvním krokem je zpravidla výzva k řešení mírovými prostředky. Rada může vydat doporučení k mírovému urovnání, jmenovat zvláštní zmocněnce, požádat generálního tajemníka, aby uplatnil svůj osobní vliv, nebo zahájit vyšetřování či zprostředkovat dohodu mezi stranami sporu.

V případě, kdy spor vyústí v ozbrojený konflikt, se snaží o jeho co nejrychlejší ukončení. Často určuje podmínky příměří, které mohou zabránit dalšímu stupňování násilí. Rada může také podpořit mírový proces rozmístěním vojenských pozorovatelů nebo mírových sil v oblasti bojů.

Podle kapitoly VII Charty OSN má Rada pravomoc vynucovat si svá rozhodnutí. K donucovacím prostředkům patří embarga a hospodářské sankce nebo použití vojenské síly.

Rada bezpečnosti již v několika případech (v souladu s kapitolou VII) povolila užití vojenské síly, a to koalicím členských států nebo regionálním organizacím. K takovým opatřením se však uchyluje jen po vyčerpání všech mírových alternativ řešení konfliktu a pokud bylo jednoznačně prokázáno, že byl ohrožen či narušen mír nebo došlo k aktu agrese.

Též v souladu s kapitolou VII ustavila Rada bezpečnosti mezinárodní tribunály ke stíhání osob odpovědných za závažné porušování mezinárodních humanitárních a lidských práv včetně genocidy.