Mezinárodní právoDalší právní otázky

 


Valné shromáždění rovněž přijalo úmluvy a právní nástroje týkající se některých dalších otázek. Náleží k nim Mezinárodní dohoda proti náboru, využívání, placení a výcviku žoldnéřů (1989), Zásady ochrany všech zadržovaných a vězněných osob (1988) a Deklarace o zvýšení účinnosti zásady zřeknutí se vyhrožování či užití síly v mezinárodních vztazích (1987).

Valné shromáždění přijalo četné mezinárodní právní dokumenty na doporučení Zvláštního výboru pro Chartu OSN a posílení úlohy organizace, který byl zřízen Valným shromážděním v roce 1974. Tyto smlouvy zahrnují Modelová pravidla OSN pro urovnávání sporů mezi státy (1995), Deklaraci o posílení spolupráce mezi OSN a regionálními uskupeními při udržování mezinárodního míru a bezpečnosti (1994), Deklaraci o zjišťovací činnosti OSN na poli udržování mezinárodního míru a bezpečnosti (1991), Deklaraci o předcházení a řešení sporů a situací, které by mohly ohrozit mezinárodní mír a bezpečnost a o úloze OSN v této oblasti (1988) a Deklaraci o mírovém urovnání mezinárodních sporů (1982).

Podle článku 102 Charty OSN mají členské státy u OSN zaregistrovat mezinárodní smlouvy, které uzavřou. Úřad OSN pro právní otázky zodpovídá za registraci, uložení a uveřejňování smluv a úmluv. Úřad vydává publikaci Série úmluv OSN, která obsahuje texty více než 50 000 smluv a související informace. Dále vydává publikaci s názvem Multilaterální smlouvy uložené u generálního tajemníka, která obsahuje přibližně 500 významných smluv uložených členskými státy (viz. http://untreaty.un.org).