Lidská právaNástroje na ochranu lidských práv

 

Na zakládající konferenci OSN roku 1945 v San Francisku spojilo své síly zhruba 40 nevládních organizací zastupujících ženy, odborové svazy, etnické a náboženské skupiny s delegacemi převážně menších států, aby prosadily konkrétnější formulace lidských práv oproti původně navrženým. Výsledkem bylo zařazení několika dalších ustanovení o lidských právech do Charty OSN, čímž byly položeny základy pro tvorbu mezinárodního práva v období po roce 1945.

Preambule Charty explicitně vyjadřuje „víru v základní lidská práva, důstojnost a jedinečnost lidských bytostí, rovnost práv žen a mužů, malých i velkých národů“. Podle článku 1 je jedním ze čtyř hlavních úkolů OSN rozšiřování a podpora „respektování lidských práv a základních svobod všech lidí bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka či vyznání“. Další ustanovení zavazují státy, aby v součinnosti s Organizací spojených národů usilovaly o dosažení všeobecného uznávání lidských práv.