Periodika

Nové tituly | CD-ROM | Periodika | Videofilmy

Africa Renewal
Časopis přináší články o aktuálních ekonomicko-sociálních problémech afrického kontinentu a jeho rozvoji.
Internetová verze časopisu:: http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/
V knihovně jsou k dispozici výtisky od ročníku č. 9, čísla 2 (srpen 1995) do dneška.
Vychází 4x ročně, anglicky

Bulletin of Narcotics
Věstníky jsou vydávány Mezinárodním programem OSN na kontrolu drog, který zaznamenává sociální a zdravotní problémy spojené s užíváním drog a také se zákony s tímto spojenými.
V knihovně jsou k dispozici ročníky 51, čísla 1 a 2 (1999) a ročník 52, čísla 1 a 2 (2000).
Vychází 2x ročně, anglicky

Bulletin of The World Health Organization
Odborné články, analýzy a možná řešení aktuálních zdravotnických problémů.
Internetová verze časopisu: www.who.int/bulletin
V knihovně jsou k dispozici výtisky od ročníku č. 77, číslo 1 (1999) do ročníku č. 83, čísla 7 (červenec 2005).
Vychází 1x měsíčně, anglicky

CEPAL Review
Je významným časopisem pro studium ekonomického a sociálního rozvoje v Latinské Americe a Karibiku. Je vydáván ECLAC (Hospodářská komise pro Latinskou Ameriku a Karibik), každé číslo sleduje ekonomické trendy, industrializaci, distribuci příjmů, technologický rozvoj a peněžní systémy. Sleduje zavádění ekonomických reforem.
K objednání na: : http://www.un.org/Pubs/about/cepal.htm
V knihovně jsou k dispozici výtisky od čísla 556 (duben 1994) do čísla 618 (1998) a dále po přečíslování výtisky od čísla 1 (1998) do čísla 55 (listopad 2007).
Vychází 12x ročně, anglicky, španělsky

Coopration and Development
Čtvrtletní informační bulletin vydávanná Sekretariátem ekonomické komise pro Latinskou Ameriku a Karibik.
V knihovně jsou k dispozici výtisky od čísla 43/44 (prosinec 1994) do čísla 53 (duben 2008)
Vychází 4x ročně, anglicky

Development and Business
Magazín je vydáván OSN v angličtině a podává informace o rozvojových projektech a ekonomických organzacích.
V knihovně jsou k dispozici výtisky od svazku 30, čísla 709 do dneška.
Vychází 4x ročně, anglicky

Disarmament Forum
Nový časopis, který nahradil dřívější titul UNIDIR Newsletter. Články expertů na odzbrojovací procesy, udržování míru v konfliktních regionech, zbraně hromadného ničení, mezinárodní kooperaci a bezpečnost, apod.
V knihovně jsou k dispozici výtisky od roku 1999, čísla 1 do dneška.
Vychází 4x ročně, anglicky

Dispatches
Obsahuje novinky z Populačního fondu OSN, jejich zprávy, rozvoj a socio-ekonomické problémy; zejména zdraví a populační růst.
V knihovně jsou k dispozici výtisky od čísla 3 (říjen 1995) do čísla 63 (září/říjen 2004).
Vychází 4x ročně, anglicky

Human Rights Monitor
Mezinárodní služba pro lidská práva; informuje veřejnost o činnosti OSN.
V knihovně jsou k dispozici výtisky od čísla 9 (červen 1990) do čísla 65 (2007)
Vychází 3x ročně, anglicky, francouzsky

Choices
Vydáván Rozvojovým programem OSN (UNDP). Komentáře, rozhovory s vládními činiteli z různých států, eseje. Je zaměřen na rozvojové programy určené ekonomicky chudým zemím. Obsahuje zajímavé barevné fotografie z celého světa.
Choices Special Report, 2003-09 je k nalezení na: http://www.energyandenvironment.undp.org/undp/index.cfm?module=Library&page=Document&DocumentID=5697
V knihovně jsou k dispozici výtisk z červena 1994 a výtisky od ledna 1997 do prosince 2004.
Vychází 4x ročně, anglicky

IAEA Bulletin
Oficiální zpravodaj Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
Internetová verze časopisu: www.iaea.org
V knihovně jsou k dispozici výtisky od ročníku 46, čísla 2 (březen 2005) do ročníku 49, čísla 2 (březen 2008)
Vychází 6x ročně, anglicky

ICAO Journal
Časopis Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Věnuje se otázkám zvýšení bezpečnosti letecké dopravy pro cestující, zlepšování bezpečnostních opatření na letištích, školících programů, atd. Přináší také kalendář akcí ICAO.
V knihovně jsou k dispozici výtisky od svazku 50, čísla 8 (říjen 1995) do svazku 62, čísla 5 (květen 2007)
Vychází 12x ročně, anglicky

IMF in Focus
Příloha k IMF Survey; zabývá se výsledky práce Mezinárodního měnového fondu (IMF). V knihovně jsou k dispozici výtisky od ročníku 33 (září 2004) do ročníku 35 (září 2005)
Vychází 2x měsíčně, anglicky

IMF Survey
IMF Survey je aktuální revue o aktivitách Mezinárodního měnového fondu (IMF) v kontextu světového ekonomického a finačního rozvoje. Sleduje makroekonomické ukazatele a analyzuje politické vývoje v zemích, současné trendy v mezinárodním finančnictví. Nabízí pohled do dění v IMF.
Vychází pravidelně na 16 stranách, v září ještě navíc dodatek, který popisuje detailně aktivity IMF, strukturu a operace a roční index.
Internetová verze časopisu: www.imf.org/imfsurvey
V knihovně jsou k dispozici výtisky od svazku 28, čísla 1 (11. června 1999) do dneška.
Vychází 2x měsíčně, anglicky

IMO News
Oficiální magazín Meznárodní námořnické organizace.
V knihovně jsou k dispozici výtisky od roku 1993, čísla 1 do roku 2007, čísla 4.
Vychází 4x ročně, anglicky

Instraw News: Women and Development
Vydávaný Mezinárodním výzkumným a tréningovým institutem Spojených národů na podporu žen. Tento magazín zkoumá soudobé problémy z pohledu genderové nerovnosti. Hlavní agendou jsou rovnoměrná genderová reprezentace, lidská práva, migrace a rozvoj.
Internetová verze časopisu: http://www.un-instraw.org/
V knihovně jsou k dispozici výtisky od čísla 8 (jaro/léto 1987) do čísla 28 (první pololetí 1998).
Vychází 2x ročně, anglicky

International Family Planning Perspectives
Články, statistické údaje, grafy. Témata: používání antikoncepce, zdraví žen, AIDS.
Vychází 4x ročně, anglicky

International Family Planning Perspectives
Články, statistické údaje, grafy. Témata: používání antikoncepce, zdraví žen, AIDS. Články zahrnují záležitosti týkající se zdraví, sociálních podmínek a komunitních programů.
Na internetu k nalezení na: http://www.guttmacher.org/journals/ifpp_archive.html
V knihovně jsou k dispozici výtisky od 15. ročníku, čísla 1 (březen 1989) do ročníku 33, čísla 2 (červen 2007).
Vychází 4x ročně, anglicky

International Social Science Journal
Stálí dopisovatelé UNESCO z 18 zemí publikují články k aktuálním událostem ve světě politiky, kultury, lidských práv, o globalizaci, ekonomických krizích. Mezi hlavní témata patří neziskové organizace, životní prostředí, migrace, atd.
V knihovně jsou k dispozici výtisky od čísla 157 (září 1998) do čísla 179 (březen 2004)
Vychází 4x ročně, anglicky, francouzsky

Law Of The Sea Bulletin
Přináší aktuální informace vztahující se ke Konvenci OSN o mořskému právu, dále informace o rozhodnutích Mezinárodního soudního dvora, arbitrážních soudů a dalších sporných otázkách.
Internetová verze časopisu: http://www.un.org/depts/los/doalos_publications/los_bult.htm
V knihovně jsou k dispozici výtisky od čísla 27 do čísla 5 (po přečíslování).
Vychází 3x ročně, anglicky

Migration
Magazín je vydáván Mezinárodní organizací pro migraci. Zabývá se problémy pracovních podmínek, migrace, lidských práv, vzdělání a jiných.
Internetová verze časopisu: http://www.iom.int/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/1674?entryId=17687
V knihovně jsou k dispozici výtisky od března 2005 do prosince 2007.
Vychází 12x ročně, anglicky

Monthly Bulletin Of Statistics
Věstníky jsou vydávány Statistickou divizí OSN. Každé vydání přináší detailní pohled do ekonomických a sociálních statistik z více než 200 zemích a také do čtvrtletních statistik průmyslové produkce. Detailně rozepisuje statistické údaje z oblasti demografie, výroby potravin, obchodu, produkce, financí a národního důchodu. Prezentuje také aktuality např. o dovozech ropy, průmyslové produkci, lodním průmyslu nebo civilní letecké dopravě.
K dispozici je i jeho internetová verze: unstats.un.org/unsd/mbs
V knihovně jsou k dispozici výtisky od ročníku LIV, čísla 1 (leden 2000) do ročníku LXI, čísla 8 (srpen 2007)
Vychází 1x měsíčně, anglicky, francouzsky

Our Planet
Čtvrtletník UNEP. Magazín pro udržitelný rozvoj. Obsahuje fotografie a články z celého světa zabývající se otázkami chudoby, ochrany životního prostředí a zdraví.
Internetová verze časopisu: www.ourplanet.com
V knihovně jsou k dispozici výtisky ročníku 8, čísla 2 (1996) do dneška.
Vychází 6x ročně, anglicky

People and the Planet
Magazín je vydáván za spolupráce tří organizací: IPPE, Veřejno-soukromé aliance OSN (UNPPA) a Mezinárodní unie pro zachování přírody (IUCN).
V knihovně jsou k dispozici výtisky od 1. ročníku, čísla ½ (1992) do ročníku 8, čísla 4 (1999)
Vychází 4x ročně, anglicky

Politically Speaking
Věštník Oddělení OSN pro politické záležitosti věnující se udržoání míru, životnímu prostředí a souvisejícím otázkám.
V knihovně jsou k dispozici výtisky od léta 2006 do zimy 2007/2008.
Vychází 2x ročně, anglicky

Population And Vital Statistics Report
Časopis přináší nejnovější statistické údaje o obyvatelstvu ve světovém měřítku a regionální demografické údaje. Tato data jsou později podrobněji prezentována v Demografické ročence OSN.
V knihovně jsou k dispozici výtisky od ročníku XLII (série A) čísla 1 do ročníku LV (série A) čísla 1.
Vychází 4x ročně, anglicky

Progress
Magazín o sexuálním a reproduktivním zdraví a prevenci veden Mezinárodní zdravotnickou organizací (WHO).
V knihovně jsou k dispozici výtisky od čísla 71 (2005) do čísla 73 (2006).
Vychází 2x ročně, anglicky

Refugees
Jak vyplývá z názvu časopisu, zabývá se výhradně problémy uprchlíků v různých částech světa po vzniku regionálních válečných konfliktů.
Internetová verze časopisu: http://www.unhcr.org/doclist/publ/3b5696144.html
V knihovně jsou k dispozici výtisky od čísla 93 (srpen 1993) do čísla 147, ročník 3 (2007)
Vychází 4x ročně, anglicky a francouzsky

Research Digest
Je vydáván Světovou bankou (WB) a řeší problémy týkající se klimatické změny, vzdělání, financí, atd.
V knihovně jsou k dispozici 2 výtisky: ročník 1, číslo 3 (jaro 2007) a ročník 2, číslo 1 (podzim 2007)
Vychází 4x ročně, anglicky

Sexual Health Exchange
Tento magazín se zabývá genderovou nerovností, prevencí HIV/AIDS, rozvojem, projekty v komunitách, identitou, mladistvími, reprodukcí, sociálními podmínkami, diskriminací a problémem mezi vírou a zdravím.
Internetová verze časopisu: www.sexualhealthexchange.org
V knihovně jsou k dispozici 2 čísla: 2005/1 a 2005/2.
Vychází 2x ročně, anglicky

Sources
Oficiální magazín organizace UNESCO.
V knihovně jsou k dispozici výtisky od čísla 113 (červen 1999) do čísla 140 (prosinec 2001).
Vychází 12x ročně, anglicky

Stop Disasters
Informační bulletin OSN o klimatických změnách a o redukci přírodních katastrof.
V knihovně jsou k dispozici výtisky od čísla 3 (září, říjen 1991) do čísla 34 (1998).
Vychází 6x ročně, anglicky

The Bridge
Je vydáván Evropskou sekcí Světové zdravotnické organizace. Je zaměřen převážně na komunity a zahrnuje odborná doporučení pro tyto organizace na regionální úrovni. Také reaguje na soudobé problémy klimatických změn a migrace, všímá si Rozvojových cílů tisíciletí a situace ve zdravotnictví. Uvádí zdravotnické statistiky.
V knihovně je k dispozici od čísla 4 (jaro 2006) do čísla 21 (jaro 2008)
Vychází čtvrtletně, anglicky

Transnational Corporations
Přináší čerstvé pohledy na důležité otázky z oblasti práva, regionalistiky a ochrany životního prostředí, se kterými se potýkají korporace operující v mezinárodním prostředí. Zahrnuje také úvahy a doporučení pro soudobé problémy.
V knihovně je k dispozici od svazku 6, čísla 1 (duben 1997) do svazku 16, čísla 2 (srpen 2007).
Vychází 3x ročně, anglicky

TUNZA
Magazín pro mladé Programu OSN na ochranu životního prostředí. „Pro mladé lidi, o mlaých lidech, mladými lidmi.“
V knihovně je k dispozici od svazku 2, čísla 2 do svazku 6, čísla 1.
Vychází 3x ročně, anglicky, francouzsky

UN Information Letter
Časopis je vydáván Oddělením pro narkotika a drogy a zabývá se problémy, které se týkají zneužívání drog a nezákonného obchodování s nimi.
V knihovně jsou k dispozici výtisky od čísla 1989/2 (leden-únor) do čísla 1996/3-4 (prosinec)
Vychází 4x ročně, anglicky

UN Volunteers Annaul Report
V knihovně jsou k dispozici výtisky od roku 1999 do roku 2005/06.
K dispozici je také UN Volunteers Policy Papers „Caring Cities“ a „A Turning Point for Volunteers“ které jsou součástí Dobrovolnického programu OSN.
Vychází 1x ročně, anglicky

UNASYLVA
Vydávána Organizací pro výživu a zemědělství při OSN (FAO).
Internetová verze časopisu: http://www.fao.org/forestry/unasylva/en/
V knihovně je k dispozici od svazku 56, čísla 222 ( 2005/3) do svazku 58, čísla 229 (2007/4)
Vychází 3x ročně, anglicky

UNCTAD Bulletin
Poskytuje informace o Konferenci OSN na obchod a ekonomický rozvoj.
V knihovně jsou k dispozici výtisky od čísla 8 (březen-duben 1991) do čísla 36 (květen-červen 1996).
Vychází 6x ročně, anglicky, francouzsky

UNCTAD News, (později) UNCTAD E-news
Čtrnáctidenník pojednávají o výsledcích zasedání Výborů pro obchod a rozvoj. Obsahuje zprávy z obchodního a rozvojového sektoru, které zahrnují záznamy o ekonomickém rozvoji a rozhovory na spřízněná témata.
V knihovně jsou k dispozici výtisky od svazku 1, čísla 1 (1999) do svazku 3 a 4, čísla 1 a 4 (říjen 2001-březen 2002) a výtisky od roku 2003, čísla 2 (květen 2003) do dneška.
Vychází 2x měsíčně, 4x měsíčně

UNESCO Courier
Oficiální magazín organizace UNESCO. Vychází ve 28 jazycích. Články se týkají aktuálních politických otázek, kultury, vzdělávání, životního prostředí. Obsahuje širokou škálu zajímavých barevných fotografií.
Internetová verze časopisu: : www.unesco.org/courier
V knihovně je k dispozici od lednového čísla roku 2001 do dubna roku 2004.
Vychází 1x měsíčně, v knihovně UNIC k dispozici anglicky a francouzsky

UN-HABITAT
Vydáván Programem OSN po lidaká sídla.
V knihovně je k dispozici od svazku 8, čísla 2 (prosinec 2002) do svazku 13, čísla 3 (září 2007).
Vychází 4x ročně, anglicky

United Nations Chronicle
Poskytuje aktuální informace a snadno čitelné zprávy o práci a aktivitách OSN a jejích agencií.
Vychází 4x ročně, anglicky

UNV News
Je vydáván Rozvojovým programem OSN.
Obsahuje články a fotografie z celého světa z různých pracovišť dobrovolníků OSN.
V knihovně jsou k dispozici výtisky od čísla 79 (1998) do čísla 98.
Vychází 6x ročně, anglicky

Update
Časopis Úřadu OSN pro kontrolu drog a prevenci kriminality (UNDCCP) se sídlem ve Vídni . Věnuje se práci s komunitami, také se zabývá řešením sociálních problémů jakými jsou zneužívání a nezákonné obchodování s drogami, korupce, nedodržování lidských práv, násilí a jiné.
V knihovně jsou k dispozici výtisky od října 1999 do prvního čísla roku 2006.
Vychází 4x ročně, anglicky

Women 2000 and beyond
Tento magazín je vydáván Divizí pro pokrok žen a Sekcí sekretariátu Spojených národů pro ekonomické a sociální události, který se zabývá genderovou nerovností, zplnomocněním žen a souvisejícími problémy.
Internetová verze časopisu: www.un.org/womentwatch/daw/daw
V knihovně jsou k dispozici výtisky od čísla 2, 1989 do prosince 2007.
Vychází 2x ročně, anglicky