CD-ROM

1.
Fakta a čísla OSN (Základní údaje o Organizaci spojených národů)
Počet: 1 (1 CD)
Elektronická verze tištěné publikace z roku 2000. Plně interaktivní, vyhledávací mechanismy. Vznik a historie OSN, organizační struktura, současný mandát organizace, činnost organizací systému OSN, OSN a mír a bezpečnost, ekonomický a sociální rozvoj, lidská práva, humanitární činnost, mezinárodní právo, dekolonizace, tabulky, mapy, přehledy členských zemí (vč. vlajek a geografických údajů).
Novější verze publikace je k dispozici pouze na internetu (www.osn.cz/publikace/fakta-a-cisla-osn/) ve formátu pdf.

2.
UN Yearbook Collection 1946-1999
Počet: 1 (2 CD disk 1 a 2)
Ročenka OSN. Základní statistický přehled činnosti hlavních orgánů OSN v jednotlivých letech. Každoročně aktualizováno.

3.
UNBIS PLUS ON CD-ROM
Počet: 1 (série 19 CD)
1975-1992 2 CD (3a, 3b) 1993-1995 3 CD (3c, 3d, 3e) 1993-1996 3 CD (3f, 3g, 3h) 1993-1997 3 CD (3ch, 3i, 3j) 1993-1998 1 CD (3k) 1998-1999 2 CD (3l, 3m) 1993-1997 1 CD (3n) 1998-2001 1 CD (3o) 1998-2002 3 CD (3p, 3q, 3r) Databáze bibliografických záznamů dokumentů OSN a publikací mimo systém OSN, které jsou archivovány v knihovně OSN v New Yorku a Ženevě. Databáze je přístupná také on-line na http://unbisnet.un.org/

4.
International Year of Volunteers 2001 (blue cover)
Počet: 3 (1 CD)
Oficiální logo a grafika, projev generálního tajemníka OSN, klíčové dokumenty.

5.
International Year of Volunteers 2001. Songs Celebrating Volunteerism
Počet: 3 (3 CD disk 1 a 2)
Oficiální logo a grafika, projev generálního tajemníka OSN, klíčové dokumenty + hudební CD.

6.
International Year of Volunteers 2001 (orange cover)
Počet: 1 (1 CD)
Co je to Mezinárodní rok dobrovolníků, rezoluce VS OSN, logo a grafika, kontakt.

7.
The Social Summit - Geneva 2000
Počet: 3 (1 CD)
Digitální knihovna Sumitu o sociálním rozvoji v Ženevě (2000).

8.
International Conference on Financing for Development
Počet: 1 (1 CD)
Záznam jednání Mezinárodní konference v Monterrey, 18.-22. března 2002. Dokumenty, tiskové materiály.

9.
UNESCO 1945-1995
Počet: 1 (1 CD)
Multimediální průvodce organizací UNESCO v průběhu padesáti let její existence.

10.
The WIPO Tour on Intelectual Property
Počet: 1 (1 CD)
Elektronický průvodce Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).

11.
WIPO POSTERS
Počet: 1 (1 CD)
Soubor plakátů z celého světa s tématikou duševního vlastnictví.

12.
At Home with Invetion
Počet: 1 (1 CD)
Problematika duševního vlastnictví z pohledu každodenního života.
Vydala Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO).

13.
CC: Train (Training Programme to Support the Implementation of the UN Framework Convention on Climate Change)
Počet: 1 (1 CD)
Školící program na podporu závěrů Konvence OSN o změnách klimatu.

14.
WHO - World AIDS Campaign 2002
Počet: 1 (1 CD)
Materiály na podporu Světové kampaně proti AIDS 2002.

15.
UNFPA- Project and Technical Publications (2000)
Počet: 1 (1 CD)
Archiv publikací a dokumentů Populačního fondu OSN (UNFPA) ze všech oblastí činnosti této organizace.

16.
RADIUS - UN Initiative Towards Earthquake Safe Cities
Počet: 1 (1 CD)
Systém OSN včasného varování před seismickými katastrofami.

17.
UN Procurement Activities and Vendor Registration
Počet: 1 (1 CD)
Činnost odboru OSN pro nákup zboží a služeb (UNPA), proces registrace obchodníků (anglicky, francouzsky, španělsky).

18.
FAO - Word Food Summit (November 1996)
Počet: 1 (1 CD)
Světový potravinový sumit, listopad 1996. Témata, dokumenty, tiskové zprávy.

19.
FAO - Time Series for Sofa 2001
Počet: 1 (1 CD)
Elektronická verze ročenky "The State of Food and Agriculture 2001" (SOFA 2001).

20.
FAO - Time Series for Sofa 2002
Počet: 1 (1 CD)
Elektronická verze ročenky "The State of Food and Agriculture 2002" (SOFA 2002).

21.
FAO - UNASYLVA 1947-2000
Počet: 2 (1 CD)
"Fulltextová" elektronická verze mezinárodního časopisu UNASYLVA, 1947-2000 o problematice lesů a lesnického průmyslu.

22.
IFAD - Investing in the Rural Poor
Počet: 1 (1 CD)
Co je to IFAD (International Fund for Agricultural Development), jeho funkce, činnost v Latinské Americe, Africe, Asii, perspektivy práce, kontakty.

23.
Human Development Report 1990-1999
Počet: 3 (1 CD)
Databáze statistických údajů a plné texty Zprávy o lidském rozvoji (1990-1999).

24.
ACE Project (Administration and Cost of Elections)
Počet: 1 (1 CD)
Kompendium informací jak organizovat svobodné, demokratické volby (1998).

25.
UNCTAD E-Commerce and Development Report 2002
Počet: 1 (1 CD)
Zpráva organizace Konference o obchodu a rozvoji (UNCTAD) o "e-commerce" a vlivu elektronického podnikání na rozvoj.

26.
Women Go Global
Počet: 1 (1 CD)
Spojené národy a mezinárodní ženské hnutí v letech 1945-2000. Soubor dokumentů a záznamů z konferencí, které byly přijaty v průběhu uváděných let na poli zrovnoprávnění obou pohlaví.

27.
UNCTAD Handbook of Statistics 2002
Počet: 1 (1 CD)
Statisticke údajeUNCTAD, které jsou rozděleny do osmi základních kategorií.
1. Hodnoty, podíly růstu a celkový obchod
2. Obchod a ceny komodit
3. Struktura světového obchodu podle regionu
4. Struktura světového obchodu podle produktu
5. Obchod ve službách
6. Mezinárodní finance
7. Vybrané indikátory rozvoje
8. Speciální studie

28.
Pesticide Residues Report 2002, Pesticide Residues Evaluation 2001
Počet: 1 (1 CD)
Elektronická verze publikace obsahující závěry a hodnocení ze setkání expertů FAO a WHO o pesticidních odpadech.

29.
Water & Cities, UN-HABITAT in Action, 1986 - 2002
Počet: 1 (1 CD)
Elektronická verze informací a publikací programu UN-HABITAT vydaná v souvislosti s celosvětovým úsilím zlepšit přístup k vodě a hygieně.

30.
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, Status as at 31.12.2002
Počet: 3 (1CD)
Informace o změnách a dodatcích mezinárodních úmluv uložených u generálního tajemníka (přes 500 smluv).

31.
Intelectual Property A Power Tool for Economic Growth
Počet: 1 (1CD)
Praktický průvodce světem intelektuálního vlastnictví.

32.
26. April World Intellectual Property Day
Počet: 1 (1 CD)
Komiksy a plakáty Světové organizace duševního vlastnictví.

33.
Intellectual Property for Small and Medium-Sized Enterprises
Počet: 1 (1 CD)
Informace o Světové organizaci duševního vlastnictví. Duševní vlastnictví malých a středně velkých podniků.

34.
World Investment Directory. Vol. VIII. Central and Eastern Europe 2003
Počet: 1 (1 CD)
Profily států, tabulky a investiční podmínky.

35.
Understanding Ten Years of Convertibility in Argentina
Počet: 1 (1 CD)
CD organizace CEPAL mapující desetiletý ekonomický vývoj v Argentině.

36.
UNAIDS Library
Počet: 1 (1 CD)
Html verze všech publikací UNAIDS od ledna 1996 do dubna 2003 v angličtině, francouzštině, španělštině a ruštině.

37.
Strategic Plan of the Police of the Republic of Mozambique
Počet: 1 (1 CD)
Výsledky výskumů o obětech kriminalní činnosti a policejní práci v Mozambiku.

38.
Pesticide Residues in Food 2002
Počet: 1 (1 CD)
Záznam z panelové diskuze expertů k problematice pesticidů v potravinách, konané v Římě, 16.-25. září 2002.

39.
Pesticide Residues in Food 2003
Počet: 1 (1 CD)
Záznam z panelové diskuze expertů k problematice pesticidů v potravinách, konané v Římě, v únoru 2003.

40.
UNCTAD Handbook of Statistics 2003
Počet: 1 (1 CD)
Statistické údaje UNCTAD, které jsou rozděleny do šesti základních kategorií.
1. Světový obchod
2. Obchod a ceny
3. Struktura mezinárodního obchodu podle regionů
4. Struktura mezinárodního obchodu podle komodit
5. Mezinárodní obchod ve službách
6. Mezinárodní finance

41.
Improving the Operation of Canal Irrigation Systems
Počet: 1 (1 CD)
Prezentace nových alternativních návrhů zavlažovacích systémů a jejich modernizace (příklad Mexika a Turecka).

42.
Discover the UN and Have Fun
Počet: 1 (1 CD)
Naučné a zábavné programy o činnosti OSN:
1. Poznejte OSN
2. Poznejte Hospodářskou komisi OSN pro Evropu (ECE)
3. Co je trvale udržitelný rozvoj?

43.
United Nations International Day in Suppport of Victims of Torture (26 June)
Počet: 1 (1 CD)
Dvě písně od skladatele Palle Mikkelborga z fimu In spite of ...

44.
UN Yearbook Collection 1948, 1969, 1971, 1991
Počet: 1 (1 CD)
Ročenka OSN. Základní statistický přehled činnosti hlavních orgánů OSN v jednotlivých letech.
Na CD rovněž UN Publication Catalogue 2002 a 2003.

45.
Our Bodies...their Battleground
Počet: 1 (1 CD)
Krátký film, který se zabývá problematikou sexuálního násilí na ženách v Demokratické republice Kongo a v Libérii.

46.
The Pain of Others
Počet: 1 (1 CD)
DVD Film, který má stopáž 32 min., popisuje práci Komise pro lidská práva. Zmiňuje rovněž roli významných dokumentů na ochranu lidských práv, jako Všeobecnou deklaraci lidských práv, Mezinárodní pakt o hospodářských a sociálních právech a Mezinárodní konvenci o eliminaci všech forem rasové diskriminace. Představuje rovněž tři významné osobnosti R. Coomaraswamy, W. Littlechild a J. Selebi, které se angažují v otázce porušování lidských práv.

47.
Water, Sanitation and Health - Electronic Library
Počet: 1 (1 CD)
Kompendium ve formě elektronické databáze zahrnující informace o vodě, hygieně a zdraví. 3. edice
Údaje jsou k dispozici i na www.who.int/water_sanitation_health/.

48.
UNCTAD Handbook of Statistics 2004
Počet: 1 (1 CD)
Statistické údaje UNCTAD, které jsou rozděleny do šesti základních kategorií.
1. Světový obchod
2. Obchod a ceny
3. Struktura mezinárodního obchodu dle regionů
4. Struktura mezinárodního obchodu dle komodit
5. Mezinárodní obchod ve službách
6. Mezinárodní finance
Údaje jsou k dispozici i na www.unctad.org/statistics/handbook.

49.
Disaster Risk Reduction 1994 - 2004
Počet: 1 (3 CD)
1. CD - obsahuje dokumenty z Yokohoma Conference on Natural Disaster, 1994 a WCDR, ISDR, INDR - Forum, 1999
2. CD - Výběr literatury k problémům snížení rizika katastrof. Legislativa. Připravenost na Katastrofy a krizová řešení
3. CD - Informace ke snížení hrozby katastrof jsou rozděleny do 3 oblastí: Znalost řízení, Infomace a odhad rizika a Aplikace řízení rizika

50.
The Eighth Plague
Počet: 1 (1 CD)
V roce 2004 bylo několik západoafrických zemí zasaženo nájezdem kobylek. CD se zabývá původem této katastrofy a jejími důsledky pro obyvatelstvo postižených států a hledáním možných řešení, jak zabránit takovým katastrofám v budoucnu.

51.
Human Rights. A Compilation of International Instruments
Počet: 1 (1 CD)
Jedná se o soubor konvencí, deklarací a smluv, který se zabývá ochranou lidských práv.
Tento soubor byl vydán knižně Sales No. E. 03. XIV. 6.

52.
Human Rights Monitor 2004 / No.62
Počet: 1 (1 CD)
Na CD analytická zpráva z jednání Komise pro lidská práva, Ekonomické a sociální rady, Valného shromáždění, Rady bezpečnosti a Podvýboru na podporu a ochranu lidských práv v roce 2004.

53.
The Long Journey Home
Počet: 1 (1 CD )
Krátká dokumentace a elektronická kopie zvláštních zpráv, šířených na web stránkách IRIN, k tématu návratu angolských uprchlíků zpět do vlasti.

54.
International Year of Sport and Physical Education
Počet: 1 (1 CD)
Rok 2005 je vyhlášen Mezinárodním rokem sportu a tělesné výchovy. K této příležitosti vydané CD se zabývá tématy jako síla sportu, sport a vzdělání, sport a mír, sport a rozvoj, sport a miléniové cíle, proč Mezinárodní rok sportu, kumunikační strategie, události.

55.
UN Yearbook Collection
Počet: 2
2 CD obsahují sbírku ročenek OSN od roku 1946 do roku 2002.

56.
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), 2005
Počet: 1 (2 CD)
Ekonomická komise pro Evropu (UNECE) je jedním z pěti regionálních orgánů OSN a byla založena roku 1947 Ekonomickou a sociální radou (ECOSOC). Zaměřuje se na rozvoj ekonomických aktivit a posílení ekonomických vztahů v evropském regionu a mezi tímto regionem a zbytkem světa.

57.
One Planet Many People : Atlas of Our Changing Enviroment; June 2005
Počet: 1 (1 CD)
Elektronická verze atlasu UNEP, kerý byl vydán u příležitosti letošního Světového dne životního prostředí. Atlas satelitních snímků z mnoha míst všech kontinentů ukazuje dramatické a mnohdy ničivé ekologické změny na naší planetě.

58.
Milenium Development Goals for Kids
Počet: 1 (1CD)
Soubor her pro děti, které byly vydány jako součást boje proti chudobě. Vydáno v roce 2005.

59.
Avian Influenza: Protecting Human Health from Farm to Fork
Počet: 1 (1CD)
Vzdělávací film světové zdravotnické organizace(WHO). Tento film je poděkováním všem pracovníkům, kteří se podíleli na prevenci proti chřipce zejména v rozvojových zemích.

60.
Ozonaction
Počet: 1 (1CD)
Výukový program organizace UNEP při OSN, který je zaměřen na problematiku životního prostředí. Obsahuje informace z mnoha oblastí činnosti UNEP.

61.
On the occasion of World IP Day 2006
Počet: 1 (1CD)
Cd vydáno WIPO (World Intellectual Property Organizatio)k World Intellectual Day 2006. Obsahuje kalendář, plakát a knižní záložku. Tyto materiály je možno tisknout.

62.
FAO pesticide residues in food
Počet: 1 (1CD)
CD obsahuje zprávy a hodnocení organizace FAO o produkci pesticidů v potravinách od roku 2001 do 2005.

63.
Fifteen Years of Human Development Reports
Počet: 1 (1CD)
Toto CD obsahuje 15 kopletních zpráv UNDP(United Nation Develpment Program ) od roku 1990 do 2004.

64.
World Migration 2005
Počet: 1 (1CD)
CD vydané Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM), je již třetím vydaným CD v této řadě. Obsahuje geagrafické, tématické a statistické novinky o globální migraci v roce 2005.

65.
The Human Development Reports: People First
Počet: 1 (1CD)
CD obsahuje video o práci UNDP (UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAM).

66.
The Global Enviroment Outlook 3
Počet: 1 (1CD)
CD obsahuje informace a data z období mezi léty 1972-2002. Jedná se o soubor dokumentů a provedených meření (populační růst, změny zalesnění, produkce CO2 atd...), které informují o stavu životního prostředí. CD bylo vydáno organizací UNEP v roce 2002.

67.
United Nations Documentation: Research Guide
Počet: 1 (1CD)
CD obsahuje prezentace, které názorně vysvětlují užívání oficiálních databází OSN.

68.
How to access, retrieve and use United Nations Documentation
Počet: 1 (1CD)
CD je interaktivní, výuková pomůcka k používání oficiálních databazí OSN.

69.
Handbook on Effective Labour Migration Policies in Countries of Origin and Destination
Počet: 2 (1CD)
CD obsahuje příručku o efektivním využití pracovní migrace dle původu a místa.

70.
Your own world of IP
Počet: 1 (1CD)
CD bylo vydáno WIPO (World Intelectual Property Organization). Je zaměřeno na mladé lidi a jejich kteativní myšlení.

71.
Beyond Conventional Wisdom in Development Policy: An intellectual history of UNCTAD 1964-2004
Počet: 1 (1CD)
CD obsahuje rezoluce, deklarace aj. oficiální dokumenty, které byly přijaty za celou historii organizace UNCTAD (UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT).

72.
I care.... do you?
Počet: 1 (1CD)
CD obsahuje oficiální plakáty ze světové kampaně proti AIDS 2001.

73.
Water for Life
Počet: 2(1CD)
CD obsahuje video Water "Drop of Life", Splish and Splash video pro děti, Water(píseň).

74.
Working together for health
Počet: 1 (1CD)
CD obsahuje zprávu WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION) Z ROKU 2006.

75.
Cities: Magnets of Hope
Počet: 1 (1CD)
CD obsahuje video ke světovému dni lidských sídel od ředitelky organizace UN-HABITAT paní Anny Tibaijuka.

76.
Energy Globe 2004
Počet: 1 (1CD)
DVD obsahuje vzhlášení cen ENERGY GLOBE, ceny za ochranu životního prostředí.

77.
Biodiversity for Development
Počet: 1 (1CD)
CD obsahuje program organizace UNDP (United Nation Development Program) o rozmanitosti života na zemi.

78.
FRA 2005
Počet: 1 (1 CD)
CD obsahuje odhady globálních zásob lesů.

79.
UNASYLVA 1947-2006
Počet: 2 (3 CD)
CD (v anglickém, francouzském a španělském jazyce) obsahují kompletní vydání žurnálu UNASYLVA z let 1948-2006, který publikuje FAO a zaměřuje se na problematiku lesních porostů.

80.
UNECE Environmental Conventions and Protocols
Počet: 1 (1CD)
CD obsahuje konvenci o přeshraničních vlivech průmyslových nehod.

81.
Environmental Performance Reviews
Počet: 1 (1 CD)
CD obsahuje přehled vývoje životního prostředí ve střední a východní Evropě, na Kavkazu a střední Asii.

83.
WHO Training Modules on GMP
Počet: 1 (1 CD)
CD obsahuje zdroje a studijní materiál pro instuktory.

84.
Health, my right!
Počet: 1 (1CD)
CD obsahuje video WHO zdůrazňující nutnost porozumění práva každého člověka na zdravý život.

85.
The Holocaust and the United Nations
Počet: 1 (1CD)
CD obsahuje informace ohledně rezoluce 60/7 (Památka Holokaustu).

86.
UN DAY
Počet: 1 (1CD)
Priority Generálního tajemníka Ban Ki-moona.

87.
The Complete Oral History Transcripts From UN Voices
Počet: 1 (1 CD)
CD obsahuje příběhy neobyčejných lidí z celého světa, kteří se svými činy zapsali do historie OSN.

88.
60 Ways the United Nations Makes a Difference
Počet: 1 (1 CD)
60 důvodů pro OSN

89.
HIV and AIDS: Law, Ethics and Human Righs
Počet: 1 (1 CD)
CD obsahuje soubor materiálů v PDF formatu - právo, etika a lidská práva v souvislosti s problematikou HIV a AIDS.