Sbírky

Fond referenční knihovny OSN v Praze zahrnuje dokumenty z následujících oblastí činnosti OSN:

 • Oficiální publikace hlavních orgánů OSN (Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Ekonomická a sociální rada, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr a Sekretariát OSN).
 • Dokumenty o historii OSN a všeobecné materiály o aktivitách organizace.
 • Mezinárodní úmluvy, závazky a právní akty, uzavřené v rámci OSN.
 • Odzbrojení a mezinárodní bezpečnost, udržování míru (Peacekeeping).
 • Mezinárodní právo.
 • Prevence kriminality, boj s organizovaným zločinem a mezinárodním terorismem. Drogy.
 • Sociální a ekonomický rozvoj: světové přehledy ekonomického a sociálního rozvoje; regionální ekonomické přehledy; nadnárodní společnosti a mezinárodní investice; ekonomické plánování a odhady vývoje; ekonomická spolupráce; statistické publikace.
 • Přírodní zdroje a ochrana životního prostředí.
 • Průmysl a jednotlivá průmyslová odvětví, publikace UNIDO.
 • Zemědělství a výživa (zemědělské statistiky, výroba a obchod, výzkum, lesy, hnojiva, ryby - publikace FAO).
 • Doprava a spoje (železniční, vodní a automobilová doprava, civilní letecká doprava, telekomunikace). Nové technologie.
 • Zahraniční obchod (mezinárodní obchodní právo, vývoz, dovoz, zprávy o obchodu a rozvoji, přehledy Světové obchodní organizace (WTO) pro jednotlivé státy).
 • Mezinárodní finance (mezinárodní finanční statistiky, platební bilance, státní finance).
 • Demografie (statistiky, prognózy demografického vývoje).
 • Oblast práce a sociální péče (konvence a doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO), zaměstnanost a platové statistiky, mezinárodní migrace za prací).
 • Lidská práva (mezinárodní právní normy, aktivity OSN na poli lidských práv, práva žen, dětí, uprchlíků).
 • Ochrana zdraví (publikace Světové zdravotnické organizace (WHO))
 • Atomová energie a jaderná bezpečnost.
 • Kultura a vzdělávání (ročenky UNESCO do r. 1999).