Digitální knihovna

 

Digitální knihovna

Tato digitální knihovna je vytvořena z anglicky psaných elektronických zdrojů OSN, které jsou roztříděny do tématických složek.

Afrika

Blízký východ

Děti

Drogy

Ekonomická komise pro Evropu

Ekonomický a sociální rozvoj

Generální tajemník OSN

HIV/ AIDS

Humanitární pomoc

Jaderná bezpečnost

Lidská práva

Lidský rozvoj

Mezinárodní zločin

Mír a bezpečnost

Odstranění min

Odzbrojení

OSN a neziskové organizace

Reforma OSN

Statistiky

Terorismus

Udržitelný rozvoj

Uprchlíci / UNHCR

Voda

Vzduch / Montrealský a Vídeňský protokol

Zdraví

Ženy a gender

Životní prostředí / UNEP