Databáze

Multidisciplinární a oborově zaměřené licencované online databáze OSN jsou přístupné v v knihovně a ve studovně IC OSN.

 • ODS - Official Document System Of United Nations
  Obsah: Elektronický archiv oficiálních dokumentů publikovaných Spojenými národy. Plné texty dokumentů jsou dostupné ve všech oficiálních jazycích Spojených národů.
  Typy dotazů: "program konference v Durbanu", "ochrana životního prostředí v Angole", "prohlášení generálního tajemníka týkající se bezjaderného pásma na Blízkém východě"

 • United Nations Treaty Collection
  Obsah: Elektronický archiv oficiálních dokumentů publikovaných Spojenými národy.
  Typy dotazů: "

 • UNSTAT - UN Statistics Database
  Obsah: Databáze obsahující statistické údaje ze všech členských zemí z různých sektorů jako je obchod, demografie, populace, energie a jiné. Čerpá z více jak 30 mezinárodních specializovaných informačních zdrojů, např. FAO, ILO, IMF, ITU, OECD, UNESCO, WHO, WIPO, World Bank nebo World Tourism Organization.
  Profily zemí, ekonomické statistiky, demografické a sociální statistiky, statistiky životního prostředí.
  Typy statistických přehledů: "vývoz a dovoz zboží v Arménii v posledních letech", "rozvodovost v Nizozemí v roce 1998", "počet osob infikovaných AIDS/HIV v Argentině"

 • UNBISnet - UN Bibliographic Information System
  Obsah: Bibliografický katalog publikací a dokumentů OSN. Obsahuje i publikace, které nepatří přímo do tohoto systému, ale jsou součástí sbírky Dag Hammarskjöld Library v New Yorku.
  Voting Records Záznamy hlasování o rezolucích, které byly přijaty Valným shromážděním (1983-) a Radou bezpečnosti (1946-).
  Typy dotazů: "zjistit stav hlasování na téma 'Kosovo' za rok 1999"

 • Index to Speeches
  Obsah: Citace projevů ve Valném shromáždění (od roku 1983 -), Radě bezpečnosti (1983 -), Ekonomické a sociální radě a Poručenské radě (1982 -). Možno vyhledávat nejen podle jména osoby, země nebo organizace, ale i tématu.
  Typy dotazů: "nalézt citace k projevům Nelsona Mandely"