Ekonomický a sociální rozvojEkonomický rozvoj

 


V posledních několika desetiletích zaznamenal svět nebývalý hospodářský rozvoj, avšak tvorba bohatství a prosperity probíhaly velmi nerovnoměrně. Ekonomická nerovnováha tak dnes přispívá ke zhoršování sociálních problémů a politické nestability prakticky ve všech částech světa. Konec studené války a urychlený nástup globálního trhu nevyřešily dlouhodobé problémy chudoby, zadluženosti, zaostalosti a obchodní nerovnováhy.

Jedním ze stěžejních principů činnosti OSN je přesvědčení, že hospodářský rozvoj všech zemí světa je nejjistější zárukou politické, ekonomické a sociální stability. Je znepokojující, že přes 60 procent světové populace (převážně v Asii, Africe, Latinské Americe a Karibské oblasti) musí vyjít s méně než dvěma americkými dolary na den. Asi 860 milionů lidí je negramotných, více než 100 milionů dětí nemůže chodit do školy, miliarda lidí nemá přístup k nezávadné pitné vodě, přibližně 2,4 miliardy lidí (více než třetina populace planety) žije v nevhodných hygienických podmínkách. Na konci roku 2002 bylo na světě 180 milionů nezaměstnaných a 550 milionů lidí pracovalo za méně než jeden dolar za den.

OSN je jedinou institucí, jejíž úkolem je hledat cesty k zajištění solidní životní úrovně pro všechny, trvale udržitelného rozvoje, k odstranění chudoby, spravedlivému fungování trhu a odstraňování zahraniční zadluženosti států. OSN usiluje o přijetí takové makroekonomické politiky, která pomůže současnou nerovnováhu odstranit. Na celém světě se světová organizace snaží bojovat proti chudobě, snižovat dětskou úmrtnost, chránit životní prostředí, zlepšovat postavení žen a bránit lidská práva.